Последни публикации

вторник, 21 април 2015 г.
Dropbox – синхронизиране и съхраняване на файлове

Dropbox – синхронизиране и съхраняване на файлове

Dropbox е облачно хранилище на данни, собственост на компанията Dropbox Inc., даващо възможност на потребителите да съхраняват данните си на сървъри в облак и да ги споделят с други потребители в Интернет. Технологията е базирана на синхронизация на данните.

Dropbox дава възможност да се съхраняват файлове на отдалечени сървъри с помощта на клиенти или с използване на уеб интерфейса посредством браузър. Главният акцент се поставя върху синхронизацията и обмена на информация. Dropbox следи сваляния, така че след изтриване на файловете от сървъра, е възможно те да се възстановят. Съхранява се историята на изменение на файловете, в дискретизация от 30 дни, налична е функция за безкрайна история на изменението на файловете «Pack-Rat».

Dropbox


Историята на изменението на файловете се базира на принципа на делта координирането за икономия на място. В историята на измененията се записва само разликата в двете версии на файла. Качените файлове от клиенти, нямат ограничения за размера, но файловете качени чрез уеб интерфейс са ограничени до 300 МБ. Файловете могат да бъдат предоставяни за общ достъп чрез папката «Public», което позволява услугата да се използва като файлообменник.

 Във версиите 0.8.x също има възможност да се предоставя достъп до всички папки на «My Dropbox» чрез опцията «shareable link», т.е. чрез уеб интерфейс. За съвместна работа над проекти услугата може да създава «Shared» папки за общ достъп на лица с различен достъп до услугата. Възможна е автоматична синхронизация на файловете и папките.

Dropbox не използва шифроване на данните поради което са възможни инциденти. Например на 19,06,2012г. поради грешка в обновяващата система на сървъра за цели четири часа е било възможно да се влезе във всеки акаунт с използване на произволна парола.
Copyright © 2014 Tehnocomp.
Back To Top